KC Rodenburg

Urgent: Spelregelwijzigingen per 1 september 2017

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn er een aantal spelregels gewijzigd. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen:

1. Spelers van het 1e en het 2e mochten voorheen tot 4 wedstrijden voor het einde van de competitie uitkomen in beide ploegen. Met ingang van 1 september 2017 geldt dit tot halverwege de competitie, bij een poule van 8 teams zal dit dus inhouden dat spelers van 1 en 2 tot 7 wedstrijden voor het einde uit mogen komen in beide ploegen.

2. Maximaal 8 keer wisselen (en terugwisselen) in het gehele top- en wedstrijdkorfbal. Vanaf 1 september 2017 is het in alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbalcompetitie toegestaan om zonder goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers te vervangen. Het is eveneens toegestaan om een reeds eerder vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen mits dit binnen de acht toegestane wissels valt.

3. De aanvoerder kan gedurende de hele wedstrijd in functie blijven en hoeft deze taak niet meer over te dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. De aanvoerder moet altijd als speler starten bij aanvang van de wedstrijd.

4. De schotklok is komend seizoen ook van toepassing in de 1e klasse en reserve overgangsklasse.

5. Bij een strafworp moet een poging tot het maken van een doelpunt gedaan worden. Omdat de speler die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat, bijvoorbeeld als de nemer eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit gezien als een overtreding van deze regel omdat de regel gebiedt dat de nemer richting de korf moet schieten. Overtreding van deze regel heeft tot gevolg dat de verdediging een spelhervatting krijgt. De huidige regels staan het ook toe dat spelers het strafworpgebied betreden als de bal de handen van de nemer verlaten heeft.

6. Scherpe voorwerpen, zoals scherpe nagels, brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken. Het is noodzakelijk dat in de huidige spelregels scherpe nagels of een definitie daarvan genoemd worden. De scheidsrechter moet controleren op gevaarlijke voorwerpen. Dit gebeurt meestal, maar wordt nu verplicht gesteld. Nagels moeten kortgeknipt en glad zijn.

7. In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp neemt om het spel te vertragen. Het recht, om na een tegendoelpunt de bal uit te nemen, kunnen zij kwijtraken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen van het spel). Het andere team krijgt dan een spelhervatting.