KC Rodenburg

Terugkijk op NLdoet! Fotoverslag

Op zaterdag 10 maart hebben we de jaarlijkse NL Doet dag georganiseerd bij KC Rodenburg.

Dit is altijd mooi op het begin van het aanstaande veldseizoen. Het is fijn om de velden en kantine weer klaar te hebben om het seizoen te starten.

Peter en Herwin zijn vrijdagavond al begonnen ze hebben rubberen tegels opgehaald  voor om het speeltoestel. Dit zodat er zaterdag een begin kon worden gemaakt om deze tegels onder het speeltoestel te gaan leggen.

Zaterdagochtend om half 10 druppelen gestaag de mensen binnen in de kantine. Eerst even een kop koffie of thee en dat hard aan de slag.

Het onkruid tussen de tegels hoeft dit jaar niet verwijderd te worden dit omdat er een ander onkruidbeleid word gevoerd. Dus dat scheelt al weer.

Florian en Janine zijn als eerste met emmer en spons naar buiten gegaan om te beginnen de sponsorborden schoon te gaan maken. Later zijn Els, Alje en Thera gaan helpen en ook later op de ochtend kwamen Jitske, Nick en Marleen deze mensen ondersteunen. Samen met een lange tuinslang  zijn de borden weer mooi schoon gemaakt deze ochtend.

Roelof van Wijk heeft een goed begin gemaakt met het plaatsen van de rubberen tegels om het speeltoestel. Albert O. is hem hiermee later komen ondersteunen.  Later deze week zullen Herwin en Peter deze klus gaan afmaken.

Maurits en Renate zijn in de verzorgingsruimte druk in de weer geweest om de muren van een nieuw kleurtje te voorzien

Anke en Mirjam zijn begonnen om de scheidsrechterskleedkamers schoon te maken. Toen dat klaar was hebben ze de ramen buiten gewassen en vervolgens het aangezicht van de parkeerplaats nog schoon gemaakt (het hek en de gele korven op de muur). Ook in de kantine werd hard gewerkt Roelie is met Anita de toiletten een grote beurt gaan geven.

Froukje  is druk bezig geweest om de keuken uit te soppen. Alle kasten leeg, uitsoppen en weer vullen. Willy is samen met Jantje druk in de weer geweest om al het glaswerk achter de bar te wassen. Dit was toch wel erg stoffig na de verbouwing.

Zelf  heb ik (Siska) geprobeerd de ochtend wat te coördineren en heb een poging gedaan om de hal en de bestuurskamer op te ruimen.

Om een uur of 1 hebben we de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch geregeld door Jantje.

Met een klein groepje mensen hebben we toch nog wel heel wat kunnen doen.

De commerciële commissie heeft via NL Doet 450 euro binnengehaald om deze dag weer mogelijk te maken. Dit is toch altijd weer mooi meegenomen.

Allen die aanwezig waren bedankt voor jullie inzet!!

Tot volgend jaar!