KC Rodenburg

Technische commissie

De Technische Commissie is de motor van de club, omdat de Technische Commissie verantwoordelijk is voor alles wat komt kijken bij het spelen van een wedstrijd. Ze regelen de indeling van de verschillende teams, ze zorgen voor trainers/coaches voor de teams, de trainingstijden, het vervoer bij uitwedstrijden en het regelen van scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders.

Korfballen is dus onmogelijk zonder Technische Commissie.

De Technische Commissie bestaat uit meerdere leden en één daarvan (de voorzitter) woont ook de bestuursvergaderingen bij. Op deze manier weten zowel de Technische Commissie als het bestuur wat er speelt binnen de vereniging.

Het komende seizoen zal voor de TC opnieuw in het teken staan van de samenwerking met OWK en Sparta. Dit zorgt er voor dat er ook opnieuw een TC komt voor de drie verenigingen samen door een afgevaardigde uit de eigen TC. Daarnaast is het doel van de gecombineerde TC van de drie verenigingen om de komende jaren een subcommissie trainersbegeleiding en een subcommissie scheidsrechters op te starten.

De samenstelling van de Technische Commissie voor het seizoen 2018-2019:

  • Janet van Hoorn – voorzitter, algemene ondersteuning
  • Jarri Kampinga – algemene ondersteuning
  • Jeroen van Wijk – algemene ondersteuning
  • Fiënna Veenstra – Senioren

Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij de technische commissie? Meld je dan aan via tc@kcrodenburg.nl of spreek één van de leden een keer aan. Wij zijn altijd op zoek naar versterking!