KC Rodenburg

Oplossingen zoek je samen, korfbalverenigingen OWK, Rodenburg en Sparta slaan handen ineen!

LEEK/OOSTWOLD/ZEVENHUIZEN – De besturen en technische commissies van de korfbalverenigingen OWK, Rodenburg en Sparta, hebben de koppen bijeen gestoken om te kijken waar zij elkaar kunnen versterken en kunnen aanvullen. Al snel bleek de overeenkomstige wens te liggen in de samenwerking binnen de leeftijdsgroep van de B-klasse en C-klasse (ca. 11 t/m 15 jaar).

De afgelopen maanden is dan ook volop gesproken in de verenigingen en met de betreffende teams en ouders van jeugdleden. Gezamenlijk kon geconcludeerd worden dat de basis voor samenwerking sterk en haalbaar is, waardoor vanaf het nieuwe seizoen 2017-2018 de drie verenigingen samen de strijd in de korfbalcompetitie zullen aangaan met vijf combinatieteams namelijk: B1, B2, B3, C1 en C2.

De drie besturen en technische commissies zijn verheugd nu eindelijk dit grote nieuws te kunnen brengen en zien een leuke samenwerking en een leuk en sportief 2017-2018 tegemoet.

Om ook de jeugd te kunnen laten wennen aan de nieuwe situatie zijn er een aantal introductie trainingen gepland. De in totaal vijftig B-ers en C-ers van de drie verenigingen zullen op dinsdag 6 juni bij OWK in Oostwold, donderdag 8 juni bij Sparta in Zevenhuizen en woensdag 14 juni bij Rodenburg in Leek, worden getraind door seniorentrainers van de betreffende verenging. De C-jeugd zal trainen van 18.30-19.30 uur en de B-jeugd van 19.30-20.30 uur. Door middel van deze trainingen kan bekeken worden welke spelers in welke teams komen.

Natuurlijk gaat het bij OWK, Rodenburg en Sparta niet alleen om korfbal en is het ook belangrijk dat de samensmelting buiten het veld goed gaat plaatsvinden. Want wat is sporten zonder plezier met vrienden en vriendinnen. Zodoende wordt er voor de jeugd op zaterdag 8 juli een groot en spannend evenement  georganiseerd. In het bos van Nienoord zullen de jeugdleden verrast worden met een leuk spel waarbij samenwerken tot succes kan leiden. Het evenement begint rond 17.00 uur en eten is natuurlijk inbegrepen. Het wordt een gezellige avond want OWK, Rodenburg en Sparta zijn al druk bezig met de voorbereiding.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met: bestuur@kvowk.nl, bestuur@kcrodenburg.nl en secretariaat@kvsparta.nl