KC Rodenburg

Noodoproep vrijwilligers!

Beste Rodenburgers,

 

Voordat we onze oproep doen willen we ons respect en onze

dankbaarheid naar al onze vrijwilligers uiten. Zonder jullie

bestond KC Rodenburg niet meer!

 

Helaas is het echter tijd voor een noodoproep voor

vrijwilligers. We merken als bestuur de laatste tijd dat er een

steeds kleiner wordend groepje vrijwilligers is die alle taken op

zich nemen. Met regelmaat zitten er mensen in 2 commissies wat

de druk vergroot op een klein groepje mensen. Omdat we als club geen

mensen in dienst kunnen nemen, zijn mensen die onbetaald taken

uitvoeren van groot belang voor de vereniging. Echter kost het

iedereen de minste tijd en energie als iedereen wat oppakt.

Dit kunnen kantinediensten zijn, dit kan zijn als scheidsrechter,

als trainer/coach, in het bestuur of meedraaien in 1 van de

commissies of wat dan ook.

 

We zijn nu op het punt aanbeland dat we een penningmeester a.i. hebben

die dit al jaren doet, nu binnen de vereniging iets anders wil gaan

doen, maar dit niet kan omdat er niemand is die het over wil

nemen. En omdat een club niet zonder penningmeester kan, doet ze

het noodgedwongen al een jaar (!) langer dan ze zou willen.

Daarom en om vele andere redenen hierbij een oproep voor alle

leden, ouders van leden en iedereen die KC Rodenburg een warm hart

toedraagt: Meld je aan als vrijwilliger!! Zonder vrijwilligers kunnen

we de club niet draaiende houden. Ben of ken je iemand die

penningmeester kan en wil zijn, neem contact op met het

bestuur!

 

 

Als je wel iets wilt doen, maar je weet niet wat, spreek dan 1 van

de bestuursleden aan, zodat we samen kunnen onderzoeken wat bij je

past en waar je het best in te zetten bent.