KC Rodenburg

Commissie Materiaal en Onderhoud

Samenstelling commissie:

Bart Spaan                         Voorzitter

 

Bemanning klusgroep:

Jan Siersma                       i.h.b. coördinatie
Bert Bierling                      i.h.b. elektrisch
Jan B de Boer                    i.h.b. schilderwerk
Jan Diebrink                     algemeen
Remy Leatemia                algemeen
Karst Popkema                 i.h.b. veld slepen
Anne Vogt                          i.h.b. groen


Activiteiten

De commissie is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van het korfbalmateriaal (korven, palen, ballen etc.) en voor het onderhoud aan de accommodatie (kantine, kleedkamergebouw en veld – samen met Edelgrass). Het korfbalmateriaal moet up-to-date zijn en de kwaliteit moet voldoen.

Op de maandagmorgen (tijdens de veldcompetitie) wordt door de klusgroep wekelijks het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, zoals het onderhoud van het veld, snoeiwerk en onkruidvrij houden van de buitenaccommodatie, schoonhouden van de dakgoten en repareren en onderhouden van alles wat nodig is.


Grote schoonmaak en groot onderhoud

Sinds het seizoen 2012-2013 wordt er met veel vrijwilligers, tijdens NL Doet, gewerkt om onze accommodatie weer toonbaar te maken voor het vervolg van het veldseizoen.

Naast het regelmatig wekelijkse onderhoud is de commissie ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de accommodatie.