KC Rodenburg

Commerciële commissie

De commerciële commissie bestaat uit Willy de Boer, Siska de Lange, Marleen Stomphorst, Marije Viersma en Riëlle Langedijk.

De comcom houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsoren, extra opbrengsten door nieuwe acties te creëren en de geplande acties naar een hoger niveau te brengen.

Voor dit seizoen staan in ieder geval de komende acties gepland:

Wat: Wanneer:
Grote Clubactie September/oktober
Jumbo kerstpakketten inpakken November
Poiesz-actie (mits we hiervoor worden ingeloot) Februari
NL-doet vrijwilligersdag Maart
TT Assen Juni
Streekproductenmarkt Nienoord Elke maand

De comcom kan niet alles alléén. We zullen dus ook dit jaar weer een beroep op de leden en vrijwilligers doen om het één en ander weer tot een succes te maken. Alles  valt of staat met (de inzet van) vrijwilligers! We zullen jullie persoonlijk benaderen voor de acties maar houd ook de nieuwsbrief, de website en Facebook in de gaten voor de acties en meld je aan.

Lijkt het je leuk om ook in de commerciële commissie te zitten of heb je leuke ideeën voor een leuke sponsoractie? Meld je dan aan via comcom@kcrodenburg.nl of spreek één van de leden een keer aan. Wij zijn altijd op zoek naar versterking en goede ideeën!