KC Rodenburg

Bestuur en commissies

Bestuur KC Rodenburg

Voorzitter: Annemieke v.d. Berg bestuur@kcrodenburg.nl
Penningmeester Paul Kant penningmeester@kcrodenburg.nl
Secretaris/secretariaat vacature secretaris@kcrodenburg.nl
Technische Commissie Janet van Hoorn tc@kcrodenburg.nl
Commerciële Commissie Annemieke v.d. Berg (Waarnemend) comcom@kcrodenburg.nl
PR – Commissie Hilde Hielkema pr@kcrodenburg.nl
Activiteiten Commissie Marijn van Wijk accie@kcrodenburg.nl
Kantine Commissie Siska Wieland kantinecommissie@kcrodenburg.nl
M & O Commissie Bart Spaan j.siersma@kcrodenburg.nl

Algemeen e-mailadres bestuur:

bestuur@kcrodenburg.nl

Commissies

Technische Commissie

tc@kcrodenburg.nl

Jarri Kampinga, Jeroen van Wijk, Janet van Hoorn en Fiënna Veenstra

Commerciële Commissie:

comcom@kcrodenburg.nl

Willy de Boer, Siska de Lange en Riëlle Langedijk

Activiteiten Commissie:

accie@kcrodenburg.nl

Marijn van Wijk, Paula Swiersema, Roelof van Wijk, Harry Siekmann, Nick Spaan, Bouke Linker en Fiejanna de Boer

Kantine Commissie:

kantinecommissie@kcrodenburg.nl

Siska Wieland, Roelie Oostindiër, Hannie Hoenderken en Roelie Thalau

M & O Commissie:

j.siersma@kcrodenburg.nl

Bart Spaan, Jan Siersma, Bert Bierling, Jan Diebrink, Remy Leatemia, Karst Popkema, Anne Vogt en Jan B de Boer

PR Commissie

pr@kcrodenburg.nl

Maurits Oostindiër en Hilde Hielkema

Kantine en velden:

Rodenburg 11,

9351 PV  Leek

tel 0594-516209